Phim tài liêu : Các máy bay cảnh báo sớm của Mỹ – US Airborne Early Warning aircraft (AEW)

0 242

Phim tài liệu tìm hiểu khoa học quân sự, vũ khí có thuyết minh tiếng Việt : Các máy bay cảnh báo sớm của Mỹ – US Airborne Early Warning aircraft (AEW)

Các máy bay cảnh báo sớm của MỹUS Airborne Early Warning aircraft nổi tiếng nhất hiện này đó chính là : chiếc máy bay Northrop Grumman E-2 Hawkeye và máy bay Boeing E-3 Sentry

Nếu các bạn xem phim thấy hay thì hãy nhấn nút Like , kết bạn Subscribechia sẽ share giùm mình nhé

Leave A Reply

Your email address will not be published.