Phim tài liệu : Lễ chuyển giao tàu tuần tra Hamilton Mỹ cho Việt Nam – US transferred Hamilton ship to Vietnam Navy

0 434

Vừa qua Hải Quân Mỹ đã bàn giao chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton cho Cảnh Sát Biển thuộc Hải Quân Việt Nam – Lễ chuyển giao tàu tuần tra Hamilton Mỹ cho Việt Nam – US transferred Hamilton ship to Vietnam Navy

Đây là chương trình Hỗ Trợ Tài Chính Quân Đội Nước Ngoài của chính phủ Mỹ. Đến nay phía Việt Nam đã nhận được 2 chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton thuộc lực lượng Cảnh Sát Biển Hoa Kỳ bàn giao cho lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam. Phía Việt Nam đã cử lực lượng đến tiếp nhận và lễ chuyển giao tàu tuần tra Hamilton cho Việt Nam đã diễn ra trang trọng và cả hai bên đã ký các thủ tục cần thiết

Leave A Reply

Your email address will not be published.