Cấu trúc của tiểu đoàn tên lửa phòng không Patriot Mỹ – air defense system Patriot battalion structure

0 80

Cấu trúc của tiểu đoàn tên lửa phòng không Patriot Mỹ – air defense system Patriot battalion structure

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot được đánh giá là hệ thống phòng không hiện đại nhất và quan trọng nhất của quân đội Mỹ . PATRIOT là viết tắt của cụm từ “Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target.” có nghĩa là “Đánh chặn dựa trên radar mảng pha bám bắt mục tiêu” . Theo công bố của Cục Nghiên Cứu của Quốc Hội Mỹ – Congressional Research Service (CRS) thì tập đoàn Raytheon Technologies cung cấp radar còn đạn tên lửa thì do tập đoàn Lockhed Martin cung cấp  . Hệ thống này có khả năng đánh chặn và bắn hạ các máy bay hiện đại kể cả các tên lửa đạn đạo

Các hệ thống tên lửa phòng không PatriotPatriot air defense missile system của Mỹ sử dụng 2 loại đạn là PAC-2 và PAC-3 . Khi tên lửa được phóng lên, các đầu dò trên tên lửa sẽ lùng sục và bám bắt mục tiêu . Với đạn PAC-2, các quả đạn sẽ phát nổ gần và sức nổ cũng như mảnh đạn sẽ phá huỷ mục tiêu. Với đạn PAC-3, các dầu dò sẽ điều khiển tên lửa lao thẳng vào và phát huỷ mục tiêu bằng động năng cùng sức nổ của đạn PAC-3

Các radar của tên lửa PATRIOT có tầm quét lên đến 150km, trần cao 20km. Có khả năng bám bắt cùng lúc 100 mục tiêu và tổ chức đánh chặn cùng lúc 9 mục tiêu

Theo tổ chức của quân đội Mỹ, cấu trúc đơn vị cơ bản nhất của tên lửa Patriot là tổ hợp Patriot (Patriot battery ) . Mỗi tổ hợp này có 90 binh sĩ  . Tuy nhiên, do được thiết kế hiện đại và tính tự động cao, thực tế chỉ có 3 binh sĩ thuộc tổ điều khiển trạm chỉ huy tác chiến là trực tiếp tham chiến 

Đơn vị tên lửa Patriot cấp cao nhất hiện tại của quân đội Mỹ là cấp tiểu đoàn tên lửa (Patriot missile battalion) . Mỗi tiểu đoàn bao gồm 5 tổ hợp (Patriot missile battery )

Theo Cũng theo cơ quan CRS cho biết Mỹ hiện quân đội Mỹ có 15 tiểu đoàn tên lửa phòng không Patriot và tất cả đều đang được biên chế hoạt động

Quá trình đào tạo vận hành hệ thống tên lửa Patriot kéo dài nhiều tuần. Khoá huấn luyện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Patriot kéo dài 53 tuần, khoá huấn luyện hệ thống chỉ huy tác chiến kéo dài 20 tuần, khoá huấn luyện hệ thống phóng tên lửa kéo dài 13 tuần, …

Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế –  Center for Strategic and International Studies (CSIS) , mỗi tổ hợp tên lửa Patriot (Patriot batterry ) có giá khoảng 1.1 tỉ Usd  Trong đó bao gồm hệ thống chỉ huy có giá khoảng 400 triệu Usd và 690 triệu Usd cho các bệ phóng và tên lửa . Mỗi quả tên lửa có giá khoảng 4 triệu Usd 

Leave A Reply

Your email address will not be published.