Hàn Quốc phát triển hệ thống phòng thủ tầm gần – Korean Navy CIWS-II program

0 205

Hải Quân Hàn Quốc phát triển hệ thống phòng thủ tầm gần thế hệ mới và đang có kế hoạch giao cho tập đoàn LIG Nex1 thực hiện chương trình này – South Korean Navy CIWS-II program

Trong chương trình phát triển hệ thống phòng thủ tầm gần thế hệ mới – close-in weapon system 2 (CIWS-II) do Hải Quân Hàn Quốc thực hiện, tại buổi đánh giá, hệ thống của tập đoàn LIG Nex1 đã đạt điểm số cao nhất . Mục tiêu của chương trình là phát triển hệ thống phòng thủ cuối cùng dành cho các tàu chiến lớp FFX-III, KDDX và CVX và Hải Quân Hàn Quốc đề ra mục tiêu là hệ thống phòng thủ này có khả năng chống lại các vũ khí chống hạm hiện tại và cả trong tương lai gần. Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc dự kiến sẽ chi ra 320 tỉ Won ~ 275 triệu Usd để phát triển hệ thống vũ khí này

Tập đoàn Hanwha và tập đoàn LIG Nex1 đều đã trình lên Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc bản kế hoạch của mình. Mô hình thiết kế đã được trưng bày trong cuộc triển lãm MADEX 2021 vào tháng 6 vừa qua . Sau khi tiến hành đánh giá, bản kế hoạch của tập đoàn LIG Nex1 được đánh giá cao hơn. Theo thiết kế này, tập đoàn LIG Nex1 sẽ sử dụng hệ thống radar Mảng Pha Chủ Động – active electronically scanned array radar (AESA radar) kết hợp cùng hệ thống xác định mục tiêu bằng kỹ thuật quang điện – Electro Optical Targeting System (EOTS) nên hệ thống sẽ ổn định và có tính năng cao hơn . Vũ khí chính của hệ thống CIWS-II của tập đoàn LIG Nex1 đưa ra là khẩu pháo nòng xoay 30mm và tập đoàn này sẽ thiết kế chương trình phẩn mềm và giải thuật riêng cho hệ thống này

Tập đoàn LIG Nex1 đang là tập đoàn chịu trách nhiệm bảo trì các hệ thống CIWS 30mm goalkeeper cho Hải Quân Hàn Quốc – South Korean Navy. Tập đoàn này cũng đang phát triển hệ thống radar dành cho pháo phòng không, hệ thống radar này sẽ sử dụng radar mảng pha chủ động ASEA do Hàn Quốc tự phát triển. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.