Xe tăng Challenger 2 bị rò rỉ thông tin trên mạng – Challenger 2 tank leaked online

0 144

Xe tăng chủ lực của quân đội Anh là chiếc xe tăng Challenger 2 đã bị rò rỉ thông tin trên mạng – Details of British’s Challenger 2 tanks leaked online

Ngày 16 tháng 7 vừa qua, tạp chí Quốc Phòng Anh – UK defense Journal cho biết, 1 game thủ có nick Challenger 2 đã đăng tải thông tin chi tiết về xe tăng chủ lực của quân đội Anh là chiếc xe tăng Challenger 2 để nhà sản xuất game online War Thunder có thể chỉnh sửa thiết kế lại xe tăng trong game

Thông tin cho biết những tài liệu chi tiết dược game thủ đăng được trích dẫn từ Challenger 2 AESP (Army Equipment Support Publication ) được xem như là tài liệu hỗ trợ. Việc đăng tải được cho là do game thủ này đánh giá rằng thiết kế của xe tăng Challenger 2 trong game đã không chính xác :

“Các hình ảnh sau được trích ra từ tài liệu AESP của xe tăng Challenger 2 với nhiều chi tiết thành phần của xe tăng. Các hình ảnh tuy không đúng tỉ lệ kích thước nhưng phản ánh vị trí của các thành phần trên xe tăng”

Người game thủ này cũng đưa hình ảnh và chỉ rõ những sai sót về cấu trúc các thành phần của pháo tháp xe tăng Challenger 2 trong game. Sau khi xe tăng Challenger 2 đã bị rò rỉ thông tin trên mạngDetails of British’s Challener 2 tanks leaked online, trong phản hồi, nhà sản xuất game đã từ chối tiếp cận tài liệu trên :

“Trước khi thảo luận về vấn đề này. Cần xác định rõ nguồn gốc của tài liệu trên và tài liệu trên cần chắc chắn rằng đã được giải mật. Nếu đã được giải mật, chắc chắn tài liệu này sẽ được phổ biến. Năm trước, một tài liệu tương tự đã được chia sẽ và được xác định là không được giải mật và thực tế cho đến nay vẫn chưa được giải mật. Chúng tôi xác định rõ rằng chúng tôi sẽ không tiếp cận với bất cứ nguồn tài liệu nào không rõ ràng hoặc chưa được giải mật”

Ngay sau đó, người quản lý trang Web đã tiếp tục phản hồi :

“Chúng tôi đã nhận được sự xác nhận từ Bộ Quốc Phòng rằng tài liệu đó nằm trong bí mật. Nếu bạn tiếp tục công bố tài liệu trên, bạn đã vi phạm điều khoản có các hành động làm lộ Bí Mật như đã có cảnh báo được in trên bìa của tài liệu và sẽ bị truy tố với mức án 14 năm tù giam”

Leave A Reply

Your email address will not be published.