Vũ khí mới giúp nước Mỹ tiếp tục vĩ đại

Vũ khí mới giúp nước Mỹ tiếp tục vĩ đại

0 498

Mỹ chuẩn bị thay máu hàng loạt khí tài, ra mắt nhiều mô hình, ảnh 3D vũ khí mới => Make American Great Again **== b-)

FFX lớp khinh hạm mới đa nhiệm

Khinh hạm đa nhiệm của Mỹ
Khinh hạm đa nhiệm của Mỹ

 

 

Tàu ngầm thế hệ mới lớp Colombia

 

Tàu ngầm lớp Columbia - Us Comlumbia class submarine
Tàu ngầm lớp Columbia – Us Comlumbia class submarine

 

Thế hệ UAV UCLASS mới

 

Máy bay không người lái thế hệ mới của Mỹ - Us next generation drones
Máy bay không người lái thế hệ mới của Mỹ – Us next generation drones

 

Trực thăng vũ trang và vận tải mới Bell 360 Invictus và Sikorsky Raider X

UGV xe tăng tự hành M5 Ripsaw

Robot Xe tăng tự hành M5 Ripsaw của Mỹ - Us m5 ripsaw robotic combat vehicle
Robot Xe tăng tự hành M5 Ripsaw của Mỹ – Us m5 ripsaw robotic combat vehicle

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.