Phim tài liệu : Lực lượng Tăng Thiết Giáp của quân đội Nhân Dân Việt Nam – Vietnam Army Armour Forces

0 9

Phim tài liệu tìm hiểu khoa học quân sự, vũ khí có thuyết minh tiếng Việt : Lực lượng Tăng Thiết Giáp của quân đội Nhân Dân Việt Nam – Vietnam Army Armour Force

Lực lượng tăng thiết giáp Việt NamVietnam Army Armour Force

Leave A Reply

Your email address will not be published.